De alles wat je moet weten gids voordat je begint met je zoektocht naar het creëren van een Agile marketingteam of -bedrijf. Spoiler alert: Als je nog geen team of bedrijf hebt, ben je al veel verder dan teams of bedrijven die moeten veranderen om Agile te worden ;-). Maar maak je geen zorgen als je al een team en/of een bedrijf hebt, ik zal je ook helpen!

De belangrijkste principes

Agile marketing is een benadering van marketing die de nadruk legt op flexibiliteit, samenwerking en responsiviteit op verandering. Het put inspiratie uit Agile softwareontwikkeling methodes, met als doel om grote marketingprojecten op te breken in kleinere, beheersbare taken die kunnen worden voltooid in korte iteraties die sprints worden genoemd. De belangrijkste principes zijn onder meer:

 1. Iteratieve en incrementele benadering: In plaats van grote campagnes vooraf te plannen, richt Agile marketing zich op het leveren van kleine waardevermeerderingen in korte cycli. Dit stelt marketeers in staat om effectiever aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en klant feedback.
 2. Multidisciplinaire Teams: Agile marketingteams zijn doorgaans multidisciplinair en bestaan uit leden met uiteenlopende vaardigheden zoals ontwerp, content creatie, analyse en ontwikkeling. Deze structuur bevordert samenwerking en stelt teams in staat om gezamenlijk naar gemeenschappelijke doelen toe te werken.
 3. Continue Leren en Verbeteren: Agile marketing stimuleert experimenten en leren van zowel successen als mislukkingen. Door regelmatig prestatie-indicatoren en klant feedback te evalueren, kunnen teams gebieden voor verbetering identificeren en dienovereenkomstig aanpassingen maken.
 4. Klantgerichtheid: Agile marketing geeft prioriteit aan de behoeften en voorkeuren van klanten en richt zich op het leveren van waarde aan klanten door middel van gepersonaliseerde en gerichte campagnes. Dit vereist dat marketeers voortdurend klant inzichten verzamelen en deze opnemen in hun strategieën.

7 stappen om te transformeren

 1. Definieer Duidelijke Doelen en Objectieven: Begin met het identificeren van de doelen die je wilt bereiken met je marketinginspanningen. Deze doelen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn (SMART).
 2. Vorm Agile Teams: Stel multidisciplinaire teams samen met leden die een diverse set vaardigheden bezitten die nodig zijn voor het uitvoeren van marketingcampagnes. Zorg ervoor dat teamleden hun rollen en verantwoordelijkheden binnen de Agile framework.
 3. Omarm Agile Praktijken: Implementeer Agile praktijken zoals dagelijkse stand-up meetings, sprint planning sessies en retrospectieve bijeenkomsten om communicatie, samenwerking en afstemming binnen het team te vergemakkelijken.
 4. Verdeel projecten in iteraties: Verdeel grote marketingprojecten in kleinere taken of gebruikersverhalen die binnen korte iteraties kunnen worden voltooid (meestal 1-4 weken). Geef prioriteit aan deze taken op basis van hun waarde en complexiteit.
 5. Testen en Itereren: Start snel met campagnes of initiatieven en verzamel feedback van klanten en belanghebbenden. Gebruik deze feedback om iteratief te werken aan je strategieën en verbeteringen aan te brengen in volgende iteraties.
 6. Meet Vooruitgang: Blijf continu de prestaties van je marketingactiviteiten volgen en meten aan vooraf gedefinieerde metrics en KPI's. Gebruik deze gegevens om de effectiviteit van je campagnes te beoordelen en data-gedreven beslissingen te nemen.
 7. Omarm de verandering: Wees open voor verandering en pas je marketingstrategieën aan op basis van veranderende marktomstandigheden, klant voorkeuren en feedback. Moedig experimenten en innovatie binnen je team aan.

Door Agile marketingprincipes en -praktijken over te nemen, kunnen organisaties responsiever, adaptiever en klantgerichter worden in hun benadering van marketing, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten en ROI.

Video over Agile marketing


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *