De Retrospective Starfish is een variant van de bekende Retrospective-methode, waarbij een team reflecteert op de afgelopen periode om te leren en verbeterpunten te identificeren. Hier volgen de stappen voor het uitvoeren van een Retrospective Starfish:

Stap 1: Voorbereiding:

 • Zorg ervoor dat het team bijeenkomt op een geschikte locatie waar ze comfortabel kunnen praten zonder onderbroken te worden. Zorg voor een whiteboard, flip-over of digitaal bord waarop je kunt schrijven.

Stap 2: Bepaal de tijdsperiode:

 • Bepaal de periode die je wilt bespreken. Dit kan een sprint zijn als je volgens Scrum werkt, of een andere relevante periode, zoals een maand.

Stap 3: Teken een grote ster op het bord:

 • Teken een ster op het bord met vijf punten of maak een afbeelding van een ster. Schrijf bovenaan de ster de naam van de retro, bijvoorbeeld “Starfish Retrospective”.

Stap 4: Vijf zones van de ster:

 • Verdeel de ster in vijf zones door lijnen vanuit het midden naar buiten te trekken, zodat je vijf segmenten krijgt.

Stap 5: Benaming van de zones:

 • Geef elke zone een naam:
  1. Stop Doing (Stoppen met doen):
   • In deze zone bespreekt het team activiteiten of processen die niet goed werkten en die ze willen stoppen of verminderen.
  2. Less of (Minder van):
   • Hier bespreekt het team activiteiten die wel nuttig zijn, maar waarvan ze denken dat ze er minder van zouden moeten doen.
  3. Keep Doing (Blijven doen):
   • Dit zijn activiteiten waar het team tevreden mee is en die ze willen blijven doen.
  4. More of (Meer van):
   • Hier bespreekt het team activiteiten die goed werkten en waarvan ze denken dat ze er meer van zouden moeten doen.
  5. Start Doing (Beginnen met doen):
   • In deze zone bespreekt het team nieuwe ideeën of verbeteringen die ze willen implementeren.

Stap 6: Brainstormsessie:

 • Nodig elk teamlid uit om post-its te gebruiken en individueel ideeën te genereren voor elke zone van de ster. Moedig hen aan om zowel positieve als negatieve feedback te geven.

Stap 7: Plak de post-its op de bijbehorende zone:

 • Laat elk teamlid zijn post-its in de juiste zone van de ster plakken terwijl ze hun ideeën delen.

Stap 8: Bespreking:

 • Ga door elke zone van de ster en bespreek de ideeën die zijn verzameld. Zorg ervoor dat elk teamlid de gelegenheid krijgt om zijn gedachten toe te lichten.

Stap 9: Prioriteren en actiepunten bepalen:

 • Identificeer de belangrijkste punten uit elke zone en beslis samen welke acties moeten worden ondernomen om verbeteringen aan te brengen. Wijs indien mogelijk verantwoordelijken toe aan elk actiepunt en stel een tijdlijn op.

Stap 10: Afsluiting:

 • Rond de retro af door de actiepunten samen te vatten en ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wat er gaat gebeuren na de vergadering. Bedank het team voor hun deelname en moedig hen aan om zich te committeren aan de verbeteringen.

Door de Retrospective Starfish-methode te volgen, kan een team effectief reflecteren op hun werk, leren van eerdere ervaringen en zichzelf continu verbeteren.